Govern tindrà dret de tempteig en venda de pisos amb execució hipotecària

 

Barcelona, 10 mar. (EFE).- El Govern tindrà dret de tempteig en les operacions de venda de pisos provinents d'execucions hipotecàries o dacions en pagament que promoguin les entitats financeres als 72 municipis catalans amb demanda d'habitatge acreditat amb la finalitat d'ampliar el parc de lloguer social.

 

Aquesta és una de les accions de la bateria de propostes que el Govern ha aprovat impulsar avui mitjançant un futur decret llei de mesures extraordinàries i urgents en matèria d'habitatge.

 

 

En concret, la mesura preveu que la Generalitat o els ajuntaments puguin adquirir un paquet habitatges pel mateix preu al qual l'entitat financera el vulgui vendre a un fons d'inversió en tots els pisos provinents d'execucions hipotecàries amb posterioritat a l'abril de 2008.

 

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha explicat que la mesura, que estarà vigent fins a 2021, busca que aquests habitatges puguin ampliar el parc de lloguer social català.

 

La dotació pressupostària per fer efectiu aquest dret de tempteig és de vuit milions d'euros, encara que Vila no ha tancat la porta al fet que part de la recaptació del futur impost als habitatges buits en mans d'entitats financeres (entre 8 i 26 milions, segons les estimacions de la Generalitat) també s'usi per a aquest fi.

 

Aquesta taxa encara es troba en tràmit parlamentari i al novembre de l'any passat l'Associació Espanyola de la Banca (AEB) i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (Ceca), van considerar "inconstitucional" l'impost.

 

Una altra de les mesures que preveu el pla d'habitatge és la sanció a les entitats financeres que no realitzin obres de rehabilitació als habitatges buits provinents d'execucions hipotecàries o de dació en pagament, que anirien des dels 3.000 als 90.000 euros.

 

A més, la Generalitat podrà exigir la cessió temporal dels habitatges buits dels 72 municipis amb demanda acreditada per realitzar les obres de millora de forma subsidiària i destinar el pis a famílies en risc d'exclusió residencial per un període màxim de 10 anys.

 

"En cap moment el decret contempla la cessió obligatòria ni es posa en dubte la propietat dels immobles", ha recalcat Vila.

 

Les altres mesures que inclou el pla són la prioritat en l'obtenció de l'ajuda per pagar el lloguer per a les famílies que han patit una execució hipotecària però segueixen vivint al mateix habitatge pagant un lloguer social, així com la creació d'un registre administratiu de pisos buits.

 

 

Vila ha explicat que el punt de partida d'aquestes accions és la detecció per part del Govern de la situació "vulnerable" de les famílies que viuen als pisos que les entitats financeres han anat venent a fons d'inversió internacionals. EFE