Decreto de Generalitat no convalidado

El Govern ha retirat el Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge de l’ordre del dia de la sessió del Parlament, per la qual cosa no es produirà la convalidació necessària per a la seva vigència.

Els Decrets Lleis són disposicions legislatives provisionals que si no es convaliden en un termini de 30 dies hàbils, s’entenen derogades. En el cas del Decret Llei 5/2019, de 5 de març, aquest termini fineix el 18 d’abril de 2019.

Resultado de imagen de decreto ley

______________________________________________________________________________________________________


El Gobierno ha retirado el Decreto Ley 5/2019, de 5 de marzo, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda del orden del día de la sesión del Parlamento, por lo que no se producirá la convalidación necesaria para su vigencia.

Los Decretos Leyes son disposiciones legislativas provisionales que si no se convalidan en un plazo de 30 días hábiles, se entienden derogadas. En el caso del Decreto Ley 5/2019, de 5 de marzo, este plazo finaliza el 18 de abril de 2019.