El número de viviendas iniciadas en el 2014, crece por primera vez en siete años.

La falta de financiación bancaria sigue siendo el principal obstáculo para la recuperación del sector.

Barcelona ( ACN ) .- Una vez se cierren las cifras del año 2014, el número de viviendas iniciadas se situará entre 4.300 y 4.500 pisos en Catalunya lo que supondrá registrar el primer año de crecimiento después de siete años de caídas,

Leer más...

El nombre d'habitatges iniciats creix el 2014 per primera vegada en els últims set anys

La manca de finançament bancari segueix sent els principal obstacle per a la recuperació del sector de promotors immobiliaris

Barcelona (ACN).- Un cop es tanquin les xifres de l'any 2014, el nombre d'habitatges iniciats se situarà entre 4.300 i 4.500 pisos a Catalunya cosa que suposarà registrar el primer any de creixement en relació amb l'any anterior després de set anys de caigudes,

Leer más...

Els preus dels habitatges augmenten lleugerament l'1,1% el tercer trimestre

L'increment del cost dels pisos es registra per segon trimestre consecutiu i després de més sis anys de caigudes constants.

Leer más...